تک نفره مبل کلاسیک سالسا

تک نفره مبل کلاسیک سالسا

تک نفره های این مدل علاوه بر زیبایی از نشیمن راحتی برخوردار هستند. برای نشیمن این کار از فوم سرد درجه یک استفاده شده که علاوه بر حفظ راحتی و حالت ایستایی خود در اثر استفاده مداوم نیز تغییر شکل نداشته باشد. مبل کلاسیک سالسا با دو ترکیب 7 و 8 نفره قابل سفارش است. در ترکیب 8 نفره این کار به جای دو عدد از مبل های تک نفره یک عدد کاناپه چستر 3 نفره قرار داده می شود.

پشتیبانی