کاناپه چستر مبل نئوکلاسیک مدوسا

کاناپه چستر مبل نئوکلاسیک مدوسا
کاناپه چستر مبل نئوکلاسیک مدوسا

برای کناره های کاناپه چستر این مبلمان نئوکلاسیک از چوب راش استفاده شده است. این قسمت ها که به صورت دسته های کوچک دو طرف این کاناپه قرار گرفته اند جلوه آن را چند برابر کرده اند. منبت کاری های ظریف انجام شده روی دسته های این کاناپه تماما با ورق طلا پوشیده شده و در کنار چرم مشکی استفاده شده برای کاناپه جلوه دو چندانی به کار بخشیده اند. طراحی خاص این مدل سرشار از ظریف کاری بوده و در کنار متریال مرغوب استفاده شده برای ساخت آن، یک ترکیب تکرار نشدنی ایجاد کرده است.

پشتیبانی