تک نفره مبل نئوکلاسیک لوتوس

تک نفره مبل نئوکلاسیک لوتوس
تک نفره مبل نئوکلاسیک لوتوس

تک نفره های این مبل کلاسیک در نهایت زیبایی و ظرافت طراحی و ساخته شده اند. پارچه استفاده شده برای آنها پارچه تک گل و وارداتی است و جلوه خاص تری به تک نفره های این مدل بخشیده است. قید طنابی انجام شده در پایین کار نیز ظاهر زیباتری را برای مبلمان ایجاد کرده ولی اگر مدل آن را دوست نداشته باشید به طور کامل قابل حذف است.

پشتیبانی