مبل راحتی تخت شو شایلین

هر دو کاناپه این مدل مکانیزم تخت شو دارند و می توانید نحوه باز شدن این مکانیزم ها را در ویدیوی بالا ببینید. باز و بسته کردن مکانیزم تخت شو در قسمت تکیه گتاه کاناپه ها در این مدل بسیار راحت است. کافیست دست خود را در قسمت وسط تکیه گاه قرار داده و به آرامی و به صورت دورانی آن را به سمت عقب بپرخانید.

پشتیبانی