ست کامل مبل کلاسیک باتیس

ست کامل مبل کلاسیک باتیس
ست کامل مبل کلاسیک باتیس

ترکیب رنگ چوب کاراملی و پارچه طرحدار کرم زیبایی این مدل را چند برابر کرده است. مبل هایی با ترکیب رنگی روشن فضای منزل شما را روشن تر و بزرگ تر نشان می دهند. مبل کلاسیک باتیس نیز از همان دسته است. همچنین نقاشی های کار دست انجام شده روی صفحات جلومبلی و عسلی ها و نیز لمسه دوزی های قسمت پشتی تک نفره ها این مبلمان را از سایر مدل ها متمایز کرده است.

پشتیبانی